top of page

Hvordan blive Qlturell

Hvis FFD velger at vise Storsind, er det Opptag en Gang hvert Semester, samt FFD vil udlyse dette over den ganske Agrarmetropol. Man maa SØGE om Opptag. Søgnaden leveres personlig til aftalt Tid paa Qlturens Høiborg (Inferno 301-306), samt mulig venter nye Farer samt Prøvelser. "Bliv kjent med Kattene" arrangeres i Begyndelsen af hvert Semester (mer Informasjon kommer). Enhver Studine der vurderer at søge anbefales at møte opp for at stifte Bekjentskab med Hunkattene, samt for at faa mer Informasjon angaaende Søgnaden. Søgnaden leveres Personlig til FFD paa Qlturens Høiborg.

For at søge om Opptag i Foreningen Hunkatten er det visse Opptagsvilkaar der maa oppfyldes. Her nevnes i korte Trekk at man:

  • maa være Immatrikulert ved NMBU

  • maa ei have traadt ind i den hellige Ægtestand eller have mottaget nogen Ring der forpligter til dette

  • maa ei være samboende med det svake Kjønd

Søgnaden maa minimum indeholde Navn, Alder, Studieretning, Postboks samt Telefonnummer. I Tillegg bør det staa noget om hvorfor Kandidaten søger, samt hvorfor Hun bør vurderes for videre Opptag i Foreningen Hunkatten. Med Søgnaden skal det vedlegges to Attester.

Skaal!!

DSC_4531.JPG

Foreningen Hunkatten 15x4+3

bottom of page