Formaal §§

Formaalet med Foreningen Hunkatten er at Foreningen Hunkatten skal eksistere!

«…. Foreningen haver saa en stor Oppgave med at kaste Glans over store som smaa Begivenheter ved NMBU. …. Det største Formaalet med Foreningen Hunkatten er at glæde Hunkattene, og at give enhver Felix Femina Anledning til at utvide sin Horisont og at utfolde sig paa alle andre Omraader.»

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com